Đối tượng tham quan

  • Các công ty vận tải, chuyên chở hành khách;
  • Nhà thầu vận chuyển, Logistic, nhà thầu xây dựng công trình.
  • CEOs, Đơn vị mua hàng số lượng lớn, Nhà hoạch định và Quản lý tài chính, Giám đốc / Quản lý sản xuất, Lãnh đạo các công ty …
  • Nhà phân phối – Đại lý phân phối, Nhà môi giới, Đại lý bán hàng.
  • Tổng Công ty, Công ty trong nước / Các tổ chức chính phủ và phi chính phủ/
  • Các Hiệp hội / Các tổ chức xúc tiến thương mại,..
  • Chuyên gia đầu ngành, kỹ sư Ô tô, chuyên gia cơ khí, nhà tư vấn, kỹ sư cơ khí,
  • Chuyên gia ôtô và các lĩnh vực phương tiện giao thông
  • Người tiêu dùng – người tiêu dùng có thu nhập cao