Đăng kí nhà báo

Đăng kí nhà báo

Vui lòng liên hệ thường trực Ban Tổ chức:

Phụ trách truyền thông: Mr. Nguyễn Hữu Hiển

Email: hien@cisvietnam.com.vn

Mobile: +84 983 070 884