Hướng dẫn đăng kí

Khách tham quan có thể đăng ký bằng danh thiếp hoặc điền vào Mẫu Đăng ký tham quan ngay tại Quầy Đăng ký tại Triển lãm.