Thông tin thị trường

  • Dân số Việt Nam đến năm 2020 khoảng 99,6 triệu người.
  • Dự báo dung lượng thị trường đến năm 2020 là từ khoảng 2 triệu đến 3,5 triệu xe ô tô các loại; trong đó tổng lượng xe dưới 10 chỗ là khoảng 250.000 xe, năm 2025 là khoảng trên 750.000 xe.
  • Việt Nam là thị trường xe máy lớn thứ 4 thế giới sau Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia. Năm 2020 số lượng xe máy sẽ đạt khoảng 33,5 triệu chiếc, tỷ lệ trung bình là 2,97 người/xe.
  • Sản phẩm ô tô có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất hiện nay mới chỉ đạt 20% - 30%.
  • Công nghiệp phụ trợ được xác định là 1 trong 5 lĩnh vực công nghiệp quan trọng, được hưởng ưu đãi và ưu tiên phát triển.