Lĩnh vực trưng bày

 • Phương tiện giao thông

  • Các loại xe ô tô con, ôtô du lịch.
  • Xe buýt, xe tải và các loại xe chuyên dụng.
  • Môtô, xe máy, xe đạp điện, xe đạp.
  • Các loại xe độ.
  • Và các loại phương tiện giao thông khác... 
    
 • Công nghiệp phụ trợ

  • Linh phụ kiện cho các lĩnh vực chế tạo, sản xuất và lắp ráp ôtô, xe máy và phương tiện giao thông.
  • Trang thiết bị và công nghệ sản xuất phụ tùng ôtô, xe máy.
  • Thiết bị nội thất và đồ chơi ôtô.
  • Thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa.
  • Các loại thiết bị cầm tay.
  • Các loại nhiên liệu và thiết bị hỗ trợ cung cấp nhiên liệu.
  • Phần mềm thiết kế, điều khiển và quản lý, hệ thống thiết bị kiểm tra, đo lường và chẩn đoán.
  • Xe và thiết bị cứu hộ giao thông, hệ thống an ninh, hệ thống thiết bị rửa xe ...
    
 • Các lĩnh vực liên quan

  • Dịch vụ garage.
  • Dự án nghiên cứu, phát triển công nghệ ứng dụng.
  • Dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm.
  • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng sản phẩm liên quan đến phương tiện giao thông…