Đối tượng tham quan

  • Quan chức chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý dự án quốc gia…
  • Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, công ty (CEO,MD,GM)…
  • Đại diện thương mại các nước, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ…
  • Các chuyên gia, các lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng bộ phận tiếp thị, bán hàng, kỹ thuật  của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, phân phối, xuất nhập khẩu, các đại lý và cửa hàng.
  • Người tiêu dùng tiềm năng.
  • Các hãng truyền thông, báo chí, truyền hình…