Thông cáo báo chí

Để liên hệ lấy Thông cáo báo chí, Quý vị xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức tại địa chỉ sau:
Phụ trách truyền thông: Chị Trần Thanh Mai
Email: mai@cisvietnam.com.vn
Mobile: +84 934 593 176