Đăng kí nhà báo

Để đăng ký nhà báo, Quý vị xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức tại địa chỉ sau:

Phụ trách truyền thông: Chị Trần Thanh Mai

Email: mai@cisvietnam.com.vn

Mobile: +84 934 593 176