Hỗ trợ trực tuyến

Đơn vị tổ chức

Đối tác

Bảo trợ thông tin

Các gói tài trợ

Để biết thông tin chi tiết về phương thức và các gói tài trợ, Quý vị xin vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức tại địa chỉ sau:

Phụ trách dự án: Anh Dương Lê Minh

Email: minh@cisvietnam.com.vn

Mobile: +84 906 069 083